Wat is Prakkie Over 075?

De Stichting heeft ten doel: het bevorderen, verbeteren en ondersteunen van de kwaliteit van leefomstandigheden van minderbedeelde mensen die wonen in de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan dié mensen die in genoemde gemeenten niet terecht kunnen bij de Voedselbank, de Kledingbank en de Speelgoedbank. Stichting ”Prakkie Over 075” is 6 oktober 2020 opgericht.


Onder Stichting ”Prakkie Over 075” valt

Wij proberen dit te bereiken door het inzamelen van levensmiddelen, kleding, speelgoed en goederen en deze te verdelen onder onze doelgroep. Hiervan zijn wij afhankelijk van onze donateurs, leden, fondsen en gelddonaties.

Wij werken samen met o.a. verschillende initiatieven op Facebook, Sociaal Wijkteams (SWT), Sociaal Maatschappelijke Dienst (SMD).

Aanmeldingen:

Wij krijgen aanmeldingen van minderbedeelde mensen zelf en/of SWT. Heel soms melden wij zelf iemand of een gezin in overleg aan bij het SWT als blijkt dat de situatie structureel blijkt te zijn.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier op deze website of via onze Facebooksite Prakkie eten over 075  www.facebook.com/groups/prakkieetenover075/

Hier kan worden aangegeven:

  • Ondersteuning nodig
  • Ondersteuning bieden
  • Woonachtig: Zaandam / Wormerland / Oostzaan (buiten deze regio worden personen niet aangenomen)
  • Hulpverlener zo ja waar / naam / functie / bereikbaar

Dan in een kader korte uitleg van financiële situatie