Maatschappelijke urgentie

Mensen komen vaak net niet in aanmerking voor de voedselbank of komen op een wachtlijst bij Voedselbank of sociaal wijkteams en daarom melden zij zich bij Prakkie aan of dit wordt door het Sociaal Wijkteam gedaan. Mensen in nood nemen sneller contact op met Prakkie daar de drempel veel lager is. Heel veel mensen schamen zich voor hun situatie. Het aantal mensen met schulden neemt toe en daardoor wil Prakkie deze mensen ondersteunen.